Chế Phẩm Sinh Học

Sắp xếp:


​​​​​​Chế phẩm sinh học BSA-11 – Chuyên dùng phòng trừ các loài sâu gây hại

80.000đ

​​​​​​Chế phẩm sinh học BSA-11 – Chuyên dùng phòng trừ các loài sâu gây hại Chứa Nội độc tố chủng Bacillus thuringiensis; Ngăn ngừa và tiêu diệt các loài sâu ăn lá trên rau, đậu; sâu phá hoại trên họ bắp cải; sâu trên các loại hoa kiểng; sâu trên họ cam, quýt, chanh, bưởi…

Chế phẩm sinh học Vermic P - Men vi sinh cao cấp BSA-9

120.000đ

Chế phẩm sinh học Vermic P - Men vi sinh cao cấp BSA-9 Chuyên dùng phòng ngừa tuyến trùng và nấm gây hại Ngăn ngừa tuyến trùng và nấm gây bệnh cho cây trồng Phytopthora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Collectotrium, Ceoscytalidium...; Tổng hợp các hoạt chất sinh học hỗ trợ cây trồng phát triển; Giúp cây trồng chống chịu các điều kiện môi trường bất lợi và bệnh hại.

​​​​​​Chế phẩm sinh học Vermic U - Men vi sinh cao cấp BSA-8 (Dạng bột)

120.000đ

​​​​​​Chế phẩm sinh học Vermic U - Men vi sinh cao cấp BSA-8 (Dạng bột) Men xử lý phân chuồng, ủ hoai xác bã thực vật, cải tạo đất Phân giải xác bã thực vật làm tăng độ mùn cho đất; Phân giải các hợp chất lân khó tiêu thành lân dễ tiêu P2O5; Tổng hợp các hoạt chất sinh học hỗ trợ cây trồng phát triển nhờ hệ vi sinh vật hữu ích; Cố định nitơ tự do (N) làm giàu đạm cho đất.

Chế phẩm sinh học Vermic UL - Men vi sinh cao cấp BSA-4 (Dạng lỏng)

120.000đ

Chế phẩm sinh học Vermic UL - Men vi sinh cao cấp BSA-4 (Dạng lỏng) Men xử lý phân chuồng, ủ hoai xác bã thực vật, cải tạo đất Cải tạo, làm tăng độ phì nhiêu, chất mùn (humate và fulvate) cho đất; Tuần hoàn vi sinh vật cố định nitơ tự do (N) cung cấp nhu cầu đạm cho cây; Giúp tăng nguồn dinh dưỡng sinh học, khoáng chất cho cây trồng từ bả thải hữu cơ; Giúp cây trồng phòng bệnh, vượt qua các điều kiện môi trường bất lợi.