Hữu Cơ Khoáng

Sắp xếp:


Phân Hữu cơ Nhật Bản PP70 (Hiệu Con Lạc Đà) Túi 1kg

25.000đ

Phân Hữu cơ Nhật Bản PP70 (Hiệu Con Lạc Đà) Cải tạo đất tơi xốp, giúp bộ rễ phát triển mạnh; giúp cây xanh lá, tốt cây, bật chồi; Cải thiện độ pH trong đất; tăng năng suất, tăng chất lượng cây trồng; Cây khỏe mạnh, ít bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại rễ; Tăng khả năng ra hoa, đậu trái, tránh rụng hoa và trái non; giúp tăng kích thước và trọng lượng trái.

​​​​​​Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 200gr

20.000đ

Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 200gr Cung cấp các khoáng trung vi lượng quan trọng cho cây trồng; Giúp cứng cây, lá xanh, dày, vỏ mỏng, trái ngọt; Giúp cây hạn chế các bệnh còi cọc, cháy rìa lá, đọt cong, yếu ớt…; Phục hồi cây trồng trong chậu thời gian dài thếu vi chất; Giúp pH đất ở mức trung tính, giảm các yếu tố gây bệnh từ đất cho cây.

​​​​​​Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 1kg

40.000đ

​​​​​​Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 1kg Cung cấp các khoáng trung vi lượng quan trọng cho cây trồng; Giúp cứng cây, lá xanh, dày, vỏ mỏng, trái ngọt; Giúp cây hạn chế các bệnh còi cọc, cháy rìa lá, đọt cong, yếu ớt…; Phục hồi cây trồng trong chậu thời gian dài thếu vi chất; Giúp pH đất ở mức trung tính, giảm các yếu tố gây bệnh từ đất cho cây.

Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 5kg

150.000đ

Phân khoáng trung vi lượng Thái Lan Canxi Silic Túi 5kg Cung cấp các khoáng trung vi lượng quan trọng cho cây trồng; Giúp cứng cây, lá xanh, dày, vỏ mỏng, trái ngọt; Giúp cây hạn chế các bệnh còi cọc, cháy rìa lá, đọt cong, yếu ớt…; Phục hồi cây trồng trong chậu thời gian dài thếu vi chất; Giúp pH đất ở mức trung tính, giảm các yếu tố gây bệnh từ đất cho cây.