Tinh Trùn Quế

Sắp xếp:


Tinh trùn quế cao cấp - Dịch trùn quế BSA-3 Chuyên Lan 100ml

30.000đ

Tinh trùn quế cao cấp - Dịch trùn quế BSA-3 Chuyên Lan 100ml. Giúp cây lan hấp thụ nhanh chất dinh dưỡng, ra rễ mạnh, bật đọt, nù thân, tăng số lượng búp và hoa. Hồi phục nhanh khi cây bệ nhiễm bệnh, khô hạn hay sương muối. Được lên men từ trùn quế áp dụng công nghệ tân tiến để chiết tách chất dinh dưỡng sinh học cho cây lan. 


Hiển thị 7 - 7 / 7