Xử lý bả thải hữu cơ bằng trùn quế (Vermicomposting)

27/11/2020 | 16

Xử lý bả thải hữu cơ bằng trùn quế (Vermicomposting) là quá trình phân giải các loại bả thải hữu cơ bằng việc sử dụng trùn đất (trùn quế) và hệ vi sinh vật hữu ích. Kỹ thuật Vermicomposting về mặt cơ bản gần giống như quá trình ủ (composting) xác bả thực vật hay các loại phân gia súc; nhưng nó có ý nghĩa hơn rất nhiều vì đây là quá trình chủ động thay vì thụ động ở kỹ thuật ủ (composting) thông thường.

XỬ LÝ BàTHẢI HỮU CƠ BẰNG TRÙN QUẾ 

(VERMICOMPOSTING)

  Xử lý bã thải hữu cơ bằng trùn quế (Vermicomposting) là quá trình phân giải các loại bã thải hữu cơ bằng việc sử dụng trùn đất (trùn quế) và hệ vi sinh vật hữu ích. Kỹ thuật Vermicomposting về mặt cơ bản gần giống như quá trình ủ (composting) xác bã thực vật hay các loại phân gia súc; nhưng nó có ý nghĩa hơn rất nhiều vì đây là quá trình chủ động thay vì thụ động ở kỹ thuật ủ (composting) thông thường.

  Các điểm khác biệt lớn ở kỹ thuật Vermicomposting:

- Được giúp sức bởi hoạt động của vô số con trùn quế trong đống ủ tạo nên quá trình xới trộn giúp cung cấp đủ nguồn oxy cho quá trình oxy hóa vật chất hữu cơ.
- Bề mặt ẩm ướt bên ngoài thân con trùn giúp ẩm hóa vừa đủ môi trường cho hoạt động vi sinh vật.

- Sự phát triển của hệ sinh vật đặc trưng cộng sinh có trong ruột trùn và hiện diện ngoài đống ủ giúp quá trình phân giải bã thải hữu cơ nhanh, mạnh và hoàn toàn hơn.

- Phần còn lại của quá trình phân giải bả thải hữu cơ nhờ trùn là phân trùn (Vermicompost/Vermicast) đã được khoáng hóa, giàu hợp chất mùn (Humate hay Fulvate), chất điều hòa tăng trưởng thực vật tự nhiên (Phytohormone), đặc biệt hơn là hệ vi sinh vật có lợi cho đất và cây trồng bao gồm 3 nhóm hệ vi sinh vật lớn (1) Nhóm vi sinh vật phân giải lân khó tiêu thành dễ tiêu (2) Nhóm vi sinh vật cố định đạm và (3) nhóm vi sinh vật phân giải xác bả thực vật (Cellulose).

- Chính nhờ chứa các thành “hảo hạng” mà phân trùn (Vermicompost/Vermicast) được xem như chế phẩm sinh học phòng ngừa/giúp hạn chế các loại mầm bệnh gây hại cho cây trồng ngoài lợi ích cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

- Tạo nên sản phẩm hữu cơ tự nhiên thân thiện với môi trường thích hợp cho mọi loại hình canh tác nông nghiệp hữu cơ vững bền.

 
  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t15.5256-10/12594404_1549777958669882_858927866_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=f2c4d5&_nc_ohc=VtUwr-Cxgy8AX8EljN5&_nc_ht=scontent.fsgn5-2.fna&oh=2eb6bed373b1fd47c89d429f59222f79&oe=5FE6F26B


Nguồn: http://www.rodalesorganiclife.com/…/this-time-lapse-video-o…

 


(*) Xem thêm

Bình luận